Jordraketter

Jordraketter – eller styret underboring , som det også kaldes – er en opgravningsfri lægningsmetode, der blandt andet anvendes ved anlægning af kabler, rør og ledninger. Hvor føringen traditionelt vil kræve opgravning af eksisterende anlæg, beplantning og lignende er jordraketter metoden en arbejdsproces, der sparer både tid og penge, samt minimerer skaderne under arbejdet.

Mulighederne med jordraketter er næsten uendelige

Jordraketterboring kaldes også sommetider pilotboring. Denne registreres ved punkter der sættes på overfladen, og derefter registreres dybden ved de enkelte punkter i en borerapport. Jordrakettermetoden går herefter ud på at man borer en tynd jernstang frem, hvis retning og placering kan ændres minutiøst både horisontalt og vertikalt. Via nutidens teknologi kender man hele tiden de eksakte data på sinejordraketter, hvor man også kan styre uden om, under, eller over kendte forhindringer. Ved at bruge jordraketterkan man fremføre ledninger med mere i dimensioner fra Ø32 mm til Ø1200 – Næsten helt uden opgravninger, og på afstande op til 1500 meter. Jordrakettersørger for at arbejdet belaster miljø og omgivelser mindst muligt, og med nutidens teknologi kan der også ændres graveretning og dybde under selve boreforløbet.

Anvendelsesområder for jordraketter

Jordraketter kan bruges så godt som overalt, men arbejdsmetoden har naturligvis sine klare styrker og fordele i områder der kræver særlig beskyttelse: • Store veje og jernbaner • Beplantede arealer • Vandløb og enge • Fredede naturområder • Langs veje og fortove • Krydsning af søer og fjorde

Samtidig kan jordraketterbruges til en lang række af anlæggelser, lige fra kabler og kabelrør, til gas, vand- og fjernvarmeledninger, og kloak og udløb.

Om Vermeer

ermeer er pionerer indenfor jordraketterog er førende inden for styret underboring på verdensplan. Med en markedsandel end noget andet fabrikat på markedet har vi været med til at sætte standarderne og udvikle metoderneder bruges i dag. Derfor gør vi også en dyd ud af at rådgive vores kunder, og yde den ultimativt bedste service på hele vores produktkatalog.

jordraketter

Jordraketter

Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt os på +45 44 99 11 88 eller mail@vermeer.dk for spørgsmål.